Slide 6

Stavba je
živým organismem,
který dýchá a vypráví
svůj příběh.